pseb school open date

ਪੰਜਾਬੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ

<div class=”jhH5U” data-jsdata=””> <div id=”tw-ob” class=”tw-src-ltr”> <div class=”oSioSc”> <div id=”tw-target”> <div id=”kAz1tf” class=”g9WsWb”> <div id=”tw-target-text-container” class=”tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl” tabindex=”0″> <pre…

Read More »
ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

<div dir=”ltr”> <p>ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ </p> <p>9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ </p> <p>ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ…

Read More »
ਪੰਜਾਬੀ

ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸਕੂਲ ?

<h2 class=”article-excerpt”>ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker